ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
Read more.
โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562
หนังสือแจ้งขอปรับปรุงโครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562  >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<< โครงสร้างระบบผังบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2562 >>>>>Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<<<<
Read more.
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 มกราคม 2562
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์พายุปาบึก จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
Read more.
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมทางไกล (VDO Conference) การดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
Read more.
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561   หนังสือการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก >>>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<< สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<< แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน Bike อุ่นไอรัก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<
Read more.
สรุปสถานการณ์อุทกภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Read more.
สถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
Read more.
สรุปสถานการณ์อุทกภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
Read more.
สรุปสถานการณ์อุทกภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
Read more.