เอกสาร

แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัดกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  0211SD001-แบบลงนาม 0211SD0005-เชิงขั้นตอน 0211SD0007-เชิงปริมาณ 0211SD0008-สำเร็จไม่สำเร็จ 0211SD0009-ตารางสรุปผล 0211SD0010-SAR-card 0211SD0011-Hybrid 0211SD012แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ปริมาณ 0211SD013แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ขั้นตอน 0211SD014แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด_ผสมผสาน 0211SD015_แบบฟอร์มตารางตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
Read more.
การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมทางไกล (VDO Conference) การดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
Read more.
เอกสารแนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เอกสารแนบ แนบ 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แนบ 2 แนวทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 2.1 คำจำกัดความ ทางการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident) แนบ 3 แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ IS ONLINE
Read more.
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561
แบบรายงานการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561   หนังสือการเตรียมความพร้อมและให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก >>>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<< สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<< แบบรายงานเหตุฉุกเฉิน Bike อุ่นไอรัก  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >>>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<<<
Read more.
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) และการใช้งานระบบ WEB EOC ในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561
1.เอกสารแนบโครงการ “WEB EOC”  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 2.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5   —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 3.สไลด์ผู้ตรวจราชการเขต 5 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click 4. slide
Read more.
แนวทางการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย
  ดาวน์โหลด
Read more.
เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้ง ที่ 4/2561
  บทสรุปผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2561 ดาวน์โหลด   สรุปการประชุม  23 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด   วาระการประชุม ดาวน์โหลด
Read more.
ตัวอย่างการกำหนด SOP
ดาวน์โหลด
Read more.
คู่มือการใช้งาน WEBEOC
คู่มือ WEBEOC ฉบับที่ 1 (Version 1)  1.คู่มือ web EOC ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 2. คู่มือ Logistics 3. คู่มือ Operation 4. คู่มือสถานะศูนย์สั่งการ 5. คู่มือตารางเวลาการปฏิบัติ
Read more.
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561
1.การบรรยาย “การพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข”  โดย     นายแพทย์วิทูรย์ อนันกุล  รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร Click   2.การบรรยาย “ระบบการค้นหาและติดตาม MOPH Tracking” โดย      นายไทวกฤต เพชรสุทธิ์   โรงพยาบาลเกาะสมุย
Read more.