ฉบับที่ 3 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…

สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมี นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุม

ไฟล์หนังสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 11 =