สรุปสถานการณ์อุทกภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข่าวแจก 9.10.61

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 20 =