การประชุม VDO Conference วันที่ 2 เมษายน 2561

หนังสือเชิญประชุม VDO Conference วันที่ 2 เมษายน 2561 

 

สไลด์แนวทางสงกรานต์ VDO Con กรมควบคุมโรค

สไลด์ระบบรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล อ.พรชัย คำเพิงใจ

สไลด์การเตรียมความพร้อมช่วงสงกรานต์ กสธฉ.

ข้อเน้นย้ำ

– ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ห้ามทำผิดกฎหมายจราจรโดยเด็ดขาด และหากเกิดบาดเจ็บ/เสียชีวิตต้องมีการสอบสวนสาเหตุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 3 =