เน้นย้ำมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลและความคุ้มครองอุบัติเหตุทางถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุชองรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

ข้อสั่งการรถพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =