เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติครั้ง ที่ 4/2561

 

บทสรุปผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2561

บทสรุปผู้บริหาร

ดาวน์โหลด

 

สรุปการประชุม  23 เมษายน 2561

สรุปการประชุม สธ. สพฉ.23เม.ย.61

ดาวน์โหลด

 

วาระการประชุม

3. วาระการประชุม_180561

ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − twelve =