เอกสารประกอบการ VDO Conference เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2561

เอกสารประกอบการ VDO Conference เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2561

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม

1.การสั่งการและแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

2.การเตรียมการเทศการปีใหม่ 2561 และการตรวจแอลกอฮอล์ โดย กรมควบคุมโรค

3.การเตรียมความพร้อมด้านการบันทึกข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =