เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1/2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**คลิ๊ก ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 11 =