แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 และระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน