รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง

สรุปการอบรมการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2563 (กรส.63) โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง

มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง

มาตรฐานการฝึกภายใต้แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยงานระบบสำรองทรัพยากรและส่งกำลังบำรุง  

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ด เพื่อชี้แจ้งทิศทางและนโยบายการจัดสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด มาตรฐานการจัดสถานกักกันโรค ร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ สถานกักโรคแห่งรัฐ/ศึกษาดูงาน ณ ด่านเข้าประเทศท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และสถานกักกันโรคแห่งรัฐ โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน                     […]