ข่าวประชาสัมพันธ์

เล่มแผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 
Read more.
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
Read more.
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   
Read more.
แผนปฏิบัติราชการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more.
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และ นโยบายหน่วยงานคุณธรรม กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more.
ประกาศ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เรื่อง นโยบายหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2564
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Read more.
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Read more.
สื่อออนไลน์ E-learning
  E-learning  
Read more.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กร 3371 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Read more.