หนังสือสั่งการ

ฉบับที่ 3 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมี นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานการประชุม ไฟล์หนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 2 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
ฉบับที่ 1 สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ วันที่ 12 มกราคม 2560 โดยมี พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปการประชุม VDO Conference วันที่ 7 มิ.ย.59 สรุปบทเรียน AAR สงกรานต์ 2559
สรุปการประชุมทางไกล (VDO Conference) การสรุปบทเรียน AAR การดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559… ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปการประชุมกรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 31พ.ค.59 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน…
สรุปการประชุมการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมี นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยมี นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 8 มี.ค.59 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 8 มี.ค.59 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้อประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 8 มี.ค.59 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 8 มีนาคม 59 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2559 2559 โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการการติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวลา
Read more.