หนังสือสั่งการ

ข้อสั่งการ (VDO Conference) ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค วันที่ 9 ก.พ.59 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข…
ข้อสั่งการ (VDO Conference) ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค วันที่ 9 ก.พ.59 โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
ข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 9 ก.พ.59 โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข…
ข้อสั่งการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา วันที่ 9 ก.พ.59 โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์หนังสือ
Read more.
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 เน้นหนัก 3 เรื่อง 1.หมวกกันน็อค ให้มีการรณรงค์และเข้มงวดสวมใส่หมวกกันน็อค ร้อยละร้อย 2.เมาไม่ขับ ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราแล้วขับขี่รถ 3.เข้มงวดให้เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กวดขันวินัยการขับขี่ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ไฟล์หนังสือ
Read more.
มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง
มาตรการการเตรียมความพร้อมมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีภัยแล้ง ไฟล์มาตรการ ไฟล์ข้อสั่งการ
Read more.
ข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) รองรับอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 2…
ข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) รองรับอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
ข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) รองรับอุบัติเหตุทางถนน…
ข้อสั่งการการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) รองรับอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Read more.
สรุปข้อสั่งทางไกล (VDO Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558…
สรุปข้อสั่งทางไกล (VDO Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
Read more.
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน…
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ไฟล์หนังสือ
Read more.
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
สรุปข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ไฟล์หนังสือ
Read more.