เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่อง การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 60

1. สไลด์สงกรานต์ Conference 04-01-3-60

2. ผลการรายงาน Quick Win ไตรมาส 1 ปี 2560.PUN2.2

3. บาดเจ็บ+ตาย 100 อำเภอแยกเขต 2.04.60

4. แบบฟอร์มการรายงานการเกิดอุบัติเหตุการณ์ตำกว่า 20 ปี แก้ไข (3-4-60)

IS online

UCEP คุณหมอนเรศฤทธิ์

การดำเนินงานช่วงสงกราน 60 สื่อสาร และเฝ้าระวัง

แนวทางดำเนินงานสงกรานต์60 4 เมษายน สธฉ

สไลด์เตรียมเทศกาลสงกรานต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − fourteen =