เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEM (Public Health Emergency Management) และการใช้งานระบบ WEB EOC ในการรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561

1.เอกสารแนบโครงการ “WEB EOC”  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

2.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5   —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

3.สไลด์ผู้ตรวจราชการเขต 5 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

4. slide นพ วิทูรย์ อนันกุล —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

5. Overview WEBEOC นายถิรวุฒิ แต้สกุล —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

6. เอกสาร Logistics —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

7. เอกสาร SAT —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

8. เอกสาร Operation  —> ดาวน์โหลดเอกสาร Click

9. สถานการณ์ SAT เขตสุขภาพที่ 5

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน WEBEOC สำหรับผู้ใช้งานใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − seven =