ประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 2 มี.ค.63 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วาระการประชุม COVID19_2 มี.ค.63>>download<<

2.1 SAT แนวทางเฝ้าระวัง lab 2032563vdoconf>>download<<

2.2 PHEOC DMS Case mgt 2 March 2020 edit>>download<<

2.3 TTx_COVID-19_2มีค63>>download<<

ข้อสั่งการ_2_3_63>>download<<

แนวทางเวชปฏิบัติ>>download<<

SAT สถานการณ์ COVID-19 2 มี.ค. 63>>download<<

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =