ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับแผนครั้งที่ 2) ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × two =