ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 น.

การประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 >>คลิก

Meeting number (access code): 166 597 2057
Meeting password: 1208

การประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ด้านการนิเทศ>>คลิก

Meeting number (access code): 166 249 9680
Meeting password: 1208

ด้านระบบ (it)>>คลิก

Meeting number (access code): 166 829 9452
Meeting password: 1208

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 19 =