ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + eleven =