เอกสารประกอบการประชุม ทางไกล (VDO Conference) เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

มาตรการการดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

พนง.จนท. ฉ.1

พนง.จนท. ฉ.2

พนง.จนท. ฉ.3

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

แนวทางการบันทึกข้อมูล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 2 =