เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 2 =