ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ด เพื่อชี้แจ้งทิศทางและนโยบายการจัดสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับจังหวัด มาตรฐานการจัดสถานกักกันโรค ร่วมกับกระทรวงกลาโหมในการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงาน ณ สถานกักโรคแห่งรัฐ/ศึกษาดูงาน ณ ด่านเข้าประเทศท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และสถานกักกันโรคแห่งรัฐ โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

                                                            

     วีดิทัศน์ภายในงาน (สแกน QR / กดที่นี้)

 

 

เอกสารประกอบการประชุม และวิดีโอสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 1 =