เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563

download>>>>3.-นำเสนอประชุม-IS_060862_อนงค์.

download>>>>4.-เทคนิคและวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล-วรรณี

download>>>>เทคนิคและวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

6. BR_update_11_07_63 พิภพdownload>>>> 

วันที่ 16 ด้าน it download 1

ด้านนิเทศ>>download <<การแปรผลข้อมูลและการนำข้อมูล

ด้านนิเทศ>>download<<วิธีการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลการบาดเจ็บ IDCC

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − three =