เอกสารประกอบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.

 

download4.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์_17Feb2020

COVID-19_flow_Feb14_edownload

downloadCOVID-19_management_Feb14_Page_2

COVID-19_management_Feb14_Page_1download 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =