ข้อมูลการบาดเจ็บที่รายงานผ่านระบบ IS จำแนกตามเขตสุขภาพ

 

is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − seven =