ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล (WebEx Meeting) การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล (WebEx Meeting) การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ลิ้งค์ QR เข้าห้องประชุม WebEx Meeting

Meeting number: 184 094 6661

Password: 0864

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 3 =