สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =