แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 และการติดตาม ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 19 =