สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2563

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =