สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (สขร.๑)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 12 =