ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 8 =