ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563

downloadหนังสือแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น ๗ อาคาร ๕ และอาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  >Downlond<< **ต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดในแฟ้มและทำการเปิดไฟล์**

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและการกำหนดมาตรการในการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยของรถพยาบาลต่อคุณภาพการให้บริการ

   

แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19 อัพเดท

เรียน ผู้รับผิดชอบทุกระดับ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งแนวทางการรายงานผู้ป่วยและทรัพยากรในสถานการณ์ COVID -19 ผ่านระบบ CO-WARD ทาง http://co-ward.moph.go.th/#/login ซึ่งเริ่มเปิดการคีย์ข้อมูลนำเข้าตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.63 และใช้จริงวันที่ 20 เม.ย. 63 สามารถสอบถามหรือปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทาง Line official : https://line.me/ti/g2/Tu4N72FlOK24W6miKYwg5g?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default หรือทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-590-2180-87 ต่อ 418

แนวทางการบันทึกข้อมูล WEBEOC ในสถานการณ์โรค COVID-19

หนังสือ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 12 สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึง สธ 0211/5093 ลว 16 มีค 63 สธ 0211/5094 ลว 16 มีค […]

(Video Conference)กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

download<<วาระการประชุม COVID19_24 มี.ค.63>> download<<2.1 (1) แนวทางการ Quarantine 24March2020 (แก้ไข)>> download<<2.1 (2) สบส. ประชุม 24.03.63 ปรับครั่งที่ 2>> download<<2.2 (1) case mgt 24 march 2020>> download<<2.2 (2) 21 March 2020 CPG COVID -19 FINAL version 16.15>> download<<2.3 อย. แผนการจัดหาทรัพยากร v.3 24-03-63>> download<<2.4 […]