เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563

download>>>>3.-นำเสนอประชุม-IS_060862_อนงค์. download>>>>4.-เทคนิคและวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล-วรรณี download>>>>เทคนิคและวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 6. BR_update_11_07_63 พิภพdownload>>>>  วันที่ 16 ด้าน it download 1 ด้านนิเทศ>>download <<การแปรผลข้อมูลและการนำข้อมูล ด้านนิเทศ>>download<<วิธีการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลการบาดเจ็บ IDCC        

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ IS Online (Injury Surveillance Online) ผ่านระบบ WebEx Meeting วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. การประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 >>คลิก Meeting number (access code): 166 597 2057 Meeting password: 1208 การประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้านการนิเทศ>>คลิก Meeting number (access […]

แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนบูรณาการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการ อำเภอเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างปี 2560 หนังสือการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๓  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 >>>Download<<< สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 >>>Download<<<