แผนการบริการทางการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แผนแพทย์ 2 ตค. 60 (กรมการแพทย์)

แผนการบริการทางการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

เอกสารประกอบการประชุม EOC งานพระราชพิธี 031060 9.25 น.

เอกสารประกอบการประชุม EOC งานพระราชพิธี 3 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =